Politika privatnosti

Politika privatnosti

JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, (dalje: Jadran) poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke JADRAN d.d. prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

Jadran, kao voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Politike privatnosti ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila sluzbenik@jadran-crikvenica.hr ili poštom na adresu Jadran d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica.

U pravilu nema naknade za ispitanikov zahtjev pristupa podacima. Ukoliko je Vaš zahtjev ″očito neosnovan ili pretjeran″ (primjerice, stalno je ponavljan), može biti zaračunata naknada za administrativne troškove odgovaranja na vaše zahtjeve.

Na Vaš zahtjev za pristupom podacima odgovorit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. U nekim slučajevima Vaš zahtjev može biti složeniji i može biti potrebno više vremena za odgovor, maksimalno do tri mjeseca, od datuma primitka Vašeg zahtjeva. U tom slučaju bit ćete potpuno informirani o tijeku postupka dostave odgovora.

Osobni podaci - općenito

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi Vaš identitet. Definirani su u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU Uredba 2016/679) (″GDPR″) kao svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora.

Jednostavnije rečeno, radi se o svakom podatku o Vama koji omogućuje utvrđivanje Vašeg identiteta. To su očiti podaci, poput imena i kontaktnih podataka, ali i oni manje očiti kao što su identifikacijski brojevi, podaci o lokaciji i mrežni identifikatori.

Svrha prikupljanja

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada smo to zakonski obvezni, kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili, ali i u slučaju kada ste sami pristali na obradu podataka u određenu svrhu, i to u sljedeće svrhe:

• komunikacija s Vama (kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu),

• rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja

• prijava i odjava smještaja gosta

• pružanje i naplata hotelskih usluga (npr. korištenje bara, minibara, à la carte restorana, telefonskih poziva, wellnessa itd.)

• unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu

• organizacije događanja

• zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

Jadran može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Jadran jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

Koje osobne podatke i iz kojih izvora ih prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja gore navedenih svrha. Ovisno o okolnostima to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetu hotelu, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događajima koje organizirate u našem prostoru, ali i druge podatke koje sami date ili dobijemo u gore navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, osobno kroz razgovor s Vama), ali i drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim hotelima, organizatora događanja u našim hotelima i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju da nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste podatke dali s time upoznata i da prihvaća način na koji koristimo osobne podatke.

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzmemo s osobnim podacima od trenutka kada ih prikupimo. Ne odgovaramo niti možemo biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su: zakonska, ugovorna, ključni interesi ispitanika, legitimni interesi koji je jači od interesa ispitanika ili privola ili izričita privola ispitanika – ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.

Vaša prava

• pravo na dostavu informacija (čl. 13. GDPR);

• pravo na pristup (čl. 15 GDPR) – imate pravo u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje Vaše podatke obrađujemo te pojedinosti o njihovoj obradi;

• pravo na ispravak (čl. 16 GDPR)– ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;

• pravo na brisanje (zaborav) (čl. 17. GDPR);

• pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR);

• pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR) -ako ste nam izravno dali Vaše osobne podatke i koristimo ih uz Vašu privolu ili u izvršenju ugovora i ti se podaci automatski obrađuju, imate pravo tražiti kopiju tih osobnih podataka za ponovnu uporabu i prijenos drugom voditelju obrade;

pravo na prigovor (čl. 21. GDPR)- u svakom trenutku možete uložiti prigovor nadzornom tijelu. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr;

• pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77. GDPR) i

• pravo na naknadu štete (čl. 82. GDPR).

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg ih razloga i na kojem temelju obrađujemo, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Podatke koje Jadran prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Jadran prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će se samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Razdoblje u kojem Jadran čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Jadran propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Jadran će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Jadrana, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

Osobni podaci koji se prikupljaju od gostiju

Jadran ima zakonsku obvezu od svakog gosta prilikom njegova dolaska prikupiti sljedeće osobne podatke u svrhu prijave i odjave turista:

 1. prezime i ime;
 2. mjesto, država i datum rođenja;
 3. državljanstvo;
 4. vrsta i broj isprave o identitetu;
 5. prebivalište (boravište) i adresa;
 6. datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta i
 7. spol

U slučaju da odbijete dati naprijed navedeni minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Jadran Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja u našim objektima.

Navedeni podaci se upisuju u sustav e-Visitor na temelju Vaše osobne iskaznice, putne isprave ili neke druge odgovarajuće isprave o identitetu. Prijava i odjava Vas kao turista koji se upisuju u sustav e-Visitor autentificira se temeljem sigurnog pristupa sustavu e-Visitor kroz autentifikacijski protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista kako to propisuje Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

Prijava se obavlja radi obračuna boravišne pristojbe i prijave boravka turista, a prikupljeni podaci se ne koriste u druge svrhe. Podaci se moraju čuvati u sustavu 10 godina.

Jadran je, također, dužan čuvati i sve račune izdane gostima s osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Jadran dobivene podatke po ovoj osnovi neće koristiti u marketinške svrhe bez Vaše privole niti će ih prenositi trećim osobama.

Nadalje, prilikom rezerviranja smještajnih kapaciteta prikupljaju se sljedeći osobni podatci:

 1. ime i prezime;
 2. spol;
 3. državljanstvo;
 4. mjesto i datum rođenja;
 5. broj i vrsta isprave;
 6. broj telefona,
 7. e-mail adresa;
 8. broj telefona/mobitela i
 9. broj kreditne kartice.

Prikupljene podatke radi rezervacije smještaja Jadran će koristiti samo za potrebe rezervacije i slanja obavijesti u vezi s tim. Tako prikupljene podatke Jadran neće koristiti u svrhe marketinga bez izričite privole ispitanika (gosta).

Newsletter

Putem naše web stranice možete se prijaviti za primanje našeg newslettera, putem kojeg ćemo Vas obavještavati o novostima i pogodnostima u našoj ponudi. Za proces registracije potrebno nam je Vaše ime i prezime i e-mail adresa. Temelj za prikupljanje ovih podataka je Vaša privola.

Navedene podatke čuvat ćemo sve dok ste suglasni s primanjem newslettera, a maksimalno 5 godina od dana davanja privole. U svakom trenutku imate pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Primjena kolačića

Jadran koristi alate pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala i pomoću kojeg možemo prikupiti određene informacije o Vama te time stječemo spoznaje o potrebama svojih posjetitelja i/ili korisnika kojima je svrha poboljšavanja kvalitete naše ponude.

S time u vezi koriste se i tako zvani kolačići, kao i neki drugi alati.

Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kada pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstvo vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće prve vrste.

Jadran pohranjuje kolačiće u bazu i čuvamo ih najduže 2 godine.

Zaštita osobnih podataka djece

Jadran savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Jadran ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za dob do 18 godine života, dozvoljena je Jadranu isključivo iz prethodnu privolu roditelja.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelji ili staratelji uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.

Linkovi na druge web stranice

Web stranica Jadrana može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Jadran ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Jadran ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije kojima upravljaju.

Video nadzor

Jadran ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi:

• zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom Društva te njihove imovine,

• kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom,

• zaštite imovine Društva,

• sprječavanje neovlaštenih ulazaka u prostore Društva

Jadran je uveo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 30 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu videonadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kada saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od gore navedenih svrha.

Iznimno se videozapisi čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima.

Kadrovski poslovi

Kandidati za zaposlenje – osobne podatke koje zaprimimo putem dobrovoljnog davanja osobnih podataka, a datih u svrhu zaposlenja (otvorena molba za posao) obrađujemo isključivo u svrhe zapošljavanja, te ih ne iznosimo u inozemstvo niti ih dostavljamo osobama izvan Jadrana. Primljeni podaci u svrhu zaposlenja čuvaju se do kraja kalendarske godine, a na Vaš zahtjev brisat ćemo ih i prije. U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, za potrebe budućeg zapošljavanja.

Učenici i studenti – za rad možemo angažirati učenike srednjih škola i redovite studente, u skladu sa zakonom. U tim slučajevima dužni smo prikupiti osobne podatke učenika i studenata koje nam nalaže zakon, ali i podatke potrebne za izvršenje ugovora. Pritom osobne podatke možemo razmjenjivati sa srednjom školom i studentskim centrom preko kojeg učenik odnosno student radi. Osobne podatke učenika i studenata ne iznosimo u inozemstvo. Prikupljene podatke učenika i studenata zakonski smo dužni čuvati 6 godine od prestanka njihovog rada, protekom kojeg roka ih brišemo, a podatke učenika i studenata koji nisu angažirani za rad brišemo po dovršetku selekcijskog postupka.

Iznad navedeno također se primjenjuje na osobne podatke učenika srednjih škola koji u našim hotelima odrađuju praktičnu nastavu, sukladno planu i programu za organizacije i izvođenje praktične nastave.

Stipendisti – osobne podatke možemo prikupljati u svrhu isplate stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za zanimanje od našeg interesa. Osobe zainteresirane za sklapanje ugovora o stipendiji mogu se prijaviti na natječaje objavljene u tu svrhu dostavljanjem traženih podataka, nakon čega se s odabranim kandidatima sklapa ugovor. Osobni podaci izabranih kandidata čuvaju se najduže 5 godina od sklapanja ugovora, dok se podaci onih kandidata koji nisu odabrani brišu po dovršetku selekcijskog postupka. Nikakvi osobni podaci se ne iznose u inozemstvo.

Poslovni partneri

U svrhu kontaktiranja svojih poslovnih partnera i dobavljača, a vezano uz sklapanje i izvršenje ugovora (npr. dogovori oko preuzimanja robe i izvršavanja usluga), prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. Ime i prezime, broj službenog telefona/mobitela, e-mail adresa). Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjenje radnih zadataka.

Postupanje po povredama osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Jadran kao voditelj obrade izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Jadran kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Konkretne mjere zaštite detaljnije su regulirane pravilnicima i procedurama koje smo u tu svrhu donijeli.

Izmjene ove Politike privatnosti

Povremeno možemo mijenjati ovu Politiku privatnosti. Izmjene mogu biti nužne zbog izmjena zakona ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka.

Sve izmjene će bez odgađanja biti objavljene na našoj web stranici i smatrat će se da prihvaćate uvjete naše Politike zaštite podataka s prvom uporabom naše web stranice nakon izmjena. Savjetujemo Vam redovito praćenje ove stranice kako bi Vam uvijek bile dostupne najnovije informacije.

U Crikvenici, 24.5.2018.

Jadran d.d.

Rezervacije i informacije

Telefon

+385 51 800 480

PON-PET: 8:00-18:00

SUB: 8:00-16:00

Adresa

Bana Jelačića 16,
51260 Crikvenica

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas direktno ili putem obrasca niže i poslat ćemo Vam najbolju raspoloživu ponudu za Vaš idealan odmor.

 

Vaše osobne podatke iz gornjeg obrasca (ime i prezime, e-adresa) prikupljamo i obrađujemo samo kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit za rezervaciju. Obrada Vaših osobnih podataka vrši se na povjerljiv način i iskljčivo u sukladnosti sa zakonskim odredbama. Klikom na slanje obrasca potvrđujete da ste upoznati s Politikom privatnosti (dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka dostupe su na ovim stranicama).