Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka i politika privatnosti

1. Voditelj obrade i zakonski okvir

Jadran d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, skraćeno Jadran d.d., sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 je dioničko društvo koje se bavi upravljanjem i razvojem objekata turističke i ugostiteljske namjene te kao takvo posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije. 

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj Jadran d.d. prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

S obzirom da Jadran d.d. poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Jadran d.d. prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

Ova Pravila privatnosti utvrđuju i vaša prava u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka i vašim pristupom vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pri obradi Vaših osobnih podataka poštujemo načela obrade osobnih podataka u skladu s člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Službenik za zaštitu podataka

Jadran d.d. imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati na adresu e-maila sluzbenik@jadran-crikvenica.hr ili poštom na adresu Jadran d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica sa naznakom – DPO (engl. Data Protection officer), za sva pitanja koja su vezana uz zaštitu osobnih podataka i ostvarivanje Vaših prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ostali zahtjevi koji su dostavljeni na adresu službenika za zaštitu podataka koji nisu vezani za istu (kao što su molbe kandidata za zapošljavanjem, upiti za rezervacije u našim objektima i slično) biti će proslijeđeni u nadležne službe.

3. Osobni podaci - općenito

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi Vaš identitet. Definirani su u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU Uredba 2016/679) (″GDPR″) kao svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora.

Jednostavnije rečeno, radi se o svakom podatku o Vama koji omogućuje utvrđivanje Vašeg identiteta. To su očiti podaci, poput imena i kontaktnih podataka, ali i oni manje očiti kao što su identifikacijski brojevi, podaci o lokaciji i mrežni identifikatori.

4. Svrhe obrade osobnih podataka i pravni temelj obrade

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i to u slijedeće svrhe:

a)     podatke koje je ispitanik dao temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao što je privola za obradu osobnih podataka putem kolačića radi boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva, privola za objavu fotografije na društvenim mrežama i slično; u kojem slučaju možete povući istu u svakom trenutku bez negativnih posljedica s napomenom da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

b)     podatke koji su nužni radi izvršavanja ugovora i ugovorima utvrđenih obveza u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka između Jadran d.d.-a i postojeće ugovorne strane, ali i potencijalnih budućih ugovornih odnosa,

c)     podatke koji su nužni u svrhu poštivanja pravnih obveza Jadran d.d. kao voditelja obrade obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji su nam potrebni za izvršavanje propisima utvrđenih obveza kao što su prijave i odjave radnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, upisivanje gostiju u sustav e-Visitor, Poreznoj upravi i slično,

d)     podatke koji su nužni radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe u smislu članka 6. stavka 1. točke (d) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u skladu s načelom proporcionalnosti,

e)     podatke koji su nužni za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pri čemu Jadran d.d. vodi računa da je obrada primjerena i što manje invazivna, primjerice obrada u administrativne svrhe, slanje promidžbene e-pošte prijašnjim korisnicima, radi očuvanja sigurnosti računalnih mreža, videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine i slično. U ovom slučaju imate u svakom trenutku pravo prigovora na obradu.

Koje osobne podatke i iz kojih izvora ih prikupljamo

 Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja gore navedenih svrha. Ovisno o okolnostima to može uključivati sljedeće:

Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetu hotelu, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događajima koje organizirate u našem prostoru, ali i druge podatke koje sami date ili dobijemo u gore navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, osobno kroz razgovor s Vama), ali i drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim hotelima, organizatora događanja u našim hotelima i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Većinu osobnih podataka koje Jadran d.d. prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, i slično) kada to nije nužno. Ako ćete ipak navoditi osjetljive informacije iz bilo kojeg razloga, tim činom dajete svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovoj Politici ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija.

ObradaVrsta podatakaPravna osnova
Rezervacija smještaja - Izrada i prihvat rezervacije te slanje potvrde o izvršenoj rezervaciji, izbor objekta i uvjeta plaćanja, garancija kreditnom karticom ili uplata akontacije Upravljanje rezervacijama. Izrada dokumentacije u skladu s računovodstvenim propisima. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Financijski podaci Ugovorna osnova. Legitimni interes (vođenje poslovanja i upravljanje proizvodima i uslugama). Postupanje u skladu s pravnom obvezom Jadran d.d.
Prijava / Odjava - Postupci vezani uz prijavu i odjavu gosta, uključujući upis gosta u interne sustave i e-Visitor Upisivanje podataka o preferencijama i zahtjevima gosta te mogućnostima daljnje komunikacije. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Podaci o preferencijama, Marketinški podaci Postupanje u skladu s pravnom obvezom. Izvršavanje ugovora Legitimni interes (vođenje evidencije o gostima, komunikacija i upravljanje poslovanjem.) Izričita privola (podaci o zdravlju i alergijama).
Rezervacija i korištenje dodatnih usluga - Odabir termina i naručivanje za dodatne usluge za vrijeme boravka (spa, wellness, restorani i sl.) Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Transakcijski podaci, Marketinški podaci. Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (vođenje evidencije o gostima, komunikacija i upravljanje poslovanjem). Izričita privola (podaci o zdravlju).
Zahtjevi/žalbe - Dodatni zahtjevi na recepciji (dostava, concierge i sl.) Žalbe na uslugu _Identifikacijski podaci, Transakcijski podaci, Podaci o preferencijama. Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (vođenje poslovanja, upravljanje kadrovima i poboljšanje pružene usluge).
Upiti gostiju - Odgovaranje na upite Identifikacijski podaci, Kontakt podaci Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (vođenje poslovanja, poboljšanje usluge, analitika).
Zaštita osoba i imovine - Nadzorne kamere, elektronske kartice / ključevi. Identifikacijski podaci (snimka, ulaz u sobu). Legitimni interes (zaštita sigurnosti osoba i imovine.
Izravni marketing - Kontaktiranje gosta na njegovu e-mail adresu slanjem ponuda za usluge u skladu s odredbama pravnih propisa koji uređuju isto. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Podaci o preferencijama, Marketinški podaci. Legitimni interes (vođenje poslovanja, dostava informacija o našim ponudama i uslugama, personalizacija ponuda i preporuka sličnih usluga).
Ankete i upitnici o zadovoljstvu - Kontaktiranje gosta na njegovu e-mail adresu ili dostavom letka radi zamolbe za ispunjavanjem ankete ili upitnika o zadovoljstvu gosta. Kontakt podaci Legitimni interes (vođenje poslovanja, informiranje o zadovoljstvu korisnika u svrhu poboljšanja usluge).
Plaćanje, naplata i povrat novca - Izdavanje računa, plaćanje, naplata potraživanja te povrat novca gostima. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Financijski podaci, Transakcijski podaci Izvršavanje ugovora. Pravna obveza
Oglašavanje - Slanje oglasa Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Podaci o korištenju, Marketinški podaci, Tehnički podaci, Podaci o preferencijama Privola Legitimni interes (praćenje učinkovitosti oglasa, poslovno planiranje, izrada marketinških kampanja i strategije poslovanja).
Preporuke o smještaju i uslugama - Slanje personaliziranih preporuka gostima Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Podaci o preferencijama Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (personalizacija usluge).
Korištenje interneta - Povezivanje gosta s internetom. Tehnički podaci, Podaci o korištenju Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (održavanje sigurnosti IT sustava).
Analitika i poslovno planiranje - Izrada modela za planiranje, analizu i izvještaje na temelju ponašanja gostiju. Podaci o transakcijama, Kontakt podaci, Podaci o preferencijama Marketinški podaci. Legitimni interes (poboljšanje usluga, kreiranje ponuda, strateško planiranje poslovanja).
Praćenje incidenata - Prikupljanje internih popisa gostiju slučaju incidenta koji izazove gost (neplaćanje računa, vandalizam, agresivno ponašanje i sl.) Podaci o identitetu, Opis ponašanja Legitimni interes (zaštita sigurnosti imovine i osoba). Uspostava i obrana pravnih zahtjeva.
Odštetni zahtjev - Vođenje evidencije o odštetnim zahtjevima gostiju, opis incidenta, komunikacija s trećim stranama. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci, Podaci o incidentu. Legitimni interes (zaštita imovine i reputacije). Uspostava i obrana pravnih zahtjeva.
Zaštita sigurnosti web stranice - Zaštita našeg poslovanja i sigurnosti web stranice (otklanjanje grešaka, analiza podataka, testiranje, održavanje sustava, podrška, izvještaji). Tehnički podaci, Podaci o korištenju Legitimni interes (održavanje kontinuiteta usluga, sigurnost i zaštita mreže).
Analitičko praćenje web stranice - Poboljšanje funkcionalnosti web stranice, prepoznavanje interesa, optimizacija usluga i marketinške strategije Tehnički podaci, Podaci o korištenju Legitimni interes (razvoj poslovanja, marketinška strategija, strateško planiranje).
Društvene mreže - Komunikacija putem profila društvenih mreža. Identifikacijski podaci, Kontakt podaci. Izvršavanje ugovora. Legitimni interes (komunikacija s gostima, upravljanje očekivanjima gostiju, marketinška strategija).

Dostava podataka trećim subjektima

Jadran d.d. osobne podatke dijeli s drugima samo kad je to dopušteno.

U okviru izvršavanja zakonskih obveza, Jadran d.d. obvezan je dostavljati podatke trećim osobama. Primjerice, dostava podataka gostiju putem sustava eVisitor, dostava podataka radnika nadležnim zavodima: Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također Jadran d.d. obvezan je u određenim slučajevima dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi sa zaposlenjem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, nadležnim policijskim postajama odnosno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, kao i za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove turizma u slučaju zapošljavanja stipendista, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva kada se radi o korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu.

Također, određeni podatci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podatci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Ponekad se šalju podatci s obzirom na ugovorne obveze, primjerice kod učenika na praksi - podatci se razmjenjuju sa školama, fakultetima. Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam dali priliku za očitovanje.

Određeni osobni podatci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (dodatno zdravstveno osiguranje), nadalje, institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija) ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupnju goriva.

Moguća je dostava podataka poslovnim subjektima, izvršiteljima obrade, koji obrađuju podatke u ime Jadran d.d.-a kao voditelja obrade. Najčešće su to poslovni suradnici koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade. S takvim se subjektima sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Jadran d.d. zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Jadran d.d. zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštovanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Poseban slučaj dostave podataka trećim subjektima činjenica je da Jadran d.d. ima sklopljene poduzetničke ugovore s trgovačkim društvima na temelju kojih upravlja turističkim dijelom poslovanja.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, Jadran d.d. osigurava poštovanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, Jadran d.d. će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će obavljen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Na našim web stranicama koristimo kolačiće treće strane putem aplikacije Turneo kako bi poboljšali vaša iskustva. Turneo proizvodi omogućuju i pristup drugim aplikacijama trećih strana kao što je Stripe.  Podaci koji se prikupljaju radi pružanja usluge mogu uključivati podatke o identitetu subjekta, podatke o kontaktu i financijske podatke.

Za detaljnije informacije o upotrebi vaših osobnih podataka te o praksi privatnosti tvrtke Turneo, posjetite https://www.turneo.com/privacy-policy. Turneo usluge regulirane su Turneo uvjetima korištenja koji se mogu pronaći na https://www.turneo.com/traveler-terms-conditions.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Podatke koje Jadran d.d. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis kao primjerice čuvanje podataka u skladu sa Zakonom o računovodstvu i slično.

Podatke koje Jadran d.d. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će se samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Razdoblje u kojem Jadran d.d. čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Jadran d.d. propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Jadran d.d. će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Jadran d.d., poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

Newsletter

Putem naše web stranice možete se prijaviti za primanje našeg newslettera, putem kojeg ćemo Vas obavještavati o novostima i pogodnostima u našoj ponudi. Za proces registracije potrebno nam je Vaše ime i prezime i e-mail adresa. Temelj za prikupljanje ovih podataka je Vaša privola.

Navedene podatke čuvat ćemo sve dok ste suglasni s primanjem newslettera, a maksimalno 5 godina od dana davanja privole. U svakom trenutku imate pravo na promjenu podataka i pravo na brisanje (zaborav).

Vaše informacije koristimo u sljedeće marketinške svrhe:

1. Kako bismo vam slali redovite novosti vezane uz naše proizvode i usluge. Možete se odjaviti od primanja obavijesti putem emaila brzo, jednostavno i bilo kada - samo kliknite na link "Odjavi se" u svakom newsletteru.

2. Na temelju vaših informacija, mogu vam se prikazati personalizirane ponude na našim internet stranicama, u mobilnim aplikacijama ili čak na drugim stranicama/aplikacijama (uključujući i društvene mreže), a sadržaj stranice koji se prikazuje vama može biti personaliziran. One mogu uključivati ponude koje je moguće izravno rezervirati putem naše internet stranice, ili druge ponude i proizvode treće strane za koje mislimo da bi vam se mogli svidjeti.

3. Prilikom sudjelovanja u drugim promotivnim aktivnostima (poput natječaja, programa vjernosti ili nagradnih igara), relevantne će se informacije koristiti za administraciju tih promotivnih aktivnosti.

5. Prava ispitanika

Vaše pravo na pristup

Ukoliko nas zatražite, obvezujemo se odgovoriti obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako je tako dostavljamo kopiju osobnih podataka koje obrađujemo. U slučaju da tražite dodatne kopije, Jadran d.d. zadržava mogućnost naplate naknade.

Vaše pravo na ispravak

Osobni podaci koje nam dostavite trebali bi biti ažurirani, a ažurirate ih na način da nas izravno kontaktirate poštom, e-mailom ili prilikom prijave na recepciji. U slučaju da su ti podaci neispravni ili nepotpuni možete zatražiti njihov ispravak. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ispravku ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na brisanje

Zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka možete podnijeti u određenim okolnostima – u slučaju kada nam više nisu potrebni ili kada želite povući privolu (kada je primjenjivo)

Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o brisanju ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade vaših osobnih podataka možete tražiti u određenim okolnostima – u slučaju da osporavate točnost istih ili se protivite obradi istih. Ukoliko dođe do ograničenja obrade prvotno ćemo vas informirati. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na prenosivost podataka

Osobne podatke koje smo prikupili od vas imate pravo od nas zaprimiti (u određenim okolnostima) te ih prenijeti trećoj strani.

Vaše pravo na prigovor

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Politike privatnosti ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila sluzbenik@jadran-crikvenica.hr ili poštom na adresu Jadran d.d. d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica.

Vaše pravo na povlačenje privole

Ako se oslanjamo na Vašu privolu kao našu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, u svakom trenutku imate pravo povući takvu privolu.

Vaše pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ukoliko imate primjedbe vezane uz našu praksu privatnosti te postupanje s vašim osobnim podacima možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) čiji se podaci nalaze na web stranici Agencije www.azop.hr ili telefonskim putem na +385(0)1 4609-000.

Zaštita osobnih podataka djece

Jadran d.d. savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Jadran d.d. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za dob do 18 godine života, dozvoljena je Jadran d.d.u isključivo iz prethodnu privolu roditelja.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelji ili staratelji uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.

Linkovi na druge web stranice

Web stranica Jadran d.d. može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Jadran d.d. ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Jadran d.d. ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije kojima upravljaju.

Video nadzor

Jadran d.d. ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi:

  • zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom Društva te njihove imovine,
  • kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom
  • zaštite imovine Društva,
  • sprječavanje neovlaštenih ulazaka u prostore Društva

Jadran d.d. je uveo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 30 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu videonadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kada saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od gore navedenih svrha.

Iznimno se videozapisi čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima.

Kolačići

Jadran d.d. na svojoj web-stranici koristi tzv „kolačiće“. Kolačići su podatkovne datoteke koja se pohranjuju na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite web-stranicu kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost te stranice. 

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se slijedeći kolačići:

  1. tehnički kolačići (obavezni kolačići koji se ne mogu isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta,
  2. funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju
  3. marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Ova web stranica koristi Google Analytics te Google Ads, usluge koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Koristimo način intergracije koji pseudonimiziraju vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea.

Za više informacija o korištenju Google podataka u reklamne svrhe, postavkama i opcijama uključivanja posjetite Google web stranice: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ ("Kako Google koristi podatke iz web-mjesta ili aplikacije koje koriste naše usluge"), http://www.google.com/policies/technologies/ads  ("Korištenje podataka u promotivne svrhe"), http://www.google.com/settings/ads ( " Upravljanje podacima koje Google koristi da vam prikazuje oglase ") i http://www.google.com/ads/preferences/ ("Odredite koje vam Google oglase prikazuje").

Svi vaši podaci koji su prikupljeni na temelju vaše privole, a vezani su uz Google Analytics automatski se brišu nakon 14 mjeseci.

Svi kolačići koje Jadran d.d. koristi (osim nužnih kolačića) prikupljaju se na temelju vaše privole u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke (a) te se obrađuju u skladu s odredbom članka 6. točke (f) GDPR i mogu se isključiti u svakom trenutku. Više informacija i listu kolačića koju Jadran d.d. koristi možete pronaći na našoj Politici kolačića.

6. Zapošljavanje/Karijera

Osobne podatke koje zaprimimo putem dobrovoljnog davanja osobnih podataka, a datih u svrhu zaposlenja (otvorena molba za posao) obrađujemo isključivo u svrhe zapošljavanja, te ih ne iznosimo u inozemstvo niti ih dostavljamo osobama izvan Jadran d.d.-a. Primljeni podaci u svrhu zaposlenja čuvaju se do kraja kalendarske godine, a na Vaš zahtjev brisat ćemo ih i prije. U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, za potrebe budućeg zapošljavanja.

Učenici i studenti – za rad možemo angažirati učenike srednjih škola i redovite studente, u skladu sa zakonom. U tim slučajevima dužni smo prikupiti osobne podatke učenika i studenata koje nam nalaže zakon, ali i podatke potrebne za izvršenje ugovora. Pritom osobne podatke možemo razmjenjivati sa srednjom školom i studentskim centrom preko kojeg učenik odnosno student radi. Osobne podatke učenika i studenata ne iznosimo u inozemstvo. Prikupljene podatke učenika i studenata zakonski smo dužni čuvati 6 godine od prestanka njihovog rada, protekom kojeg roka ih brišemo a podatke učenika i studenata koji nisu angažirani za rad brišemo po dovršetku selekcijskog postupka.

Iznad navedeno također se primjenjuje na osobne podatke učenika srednjih škola koji u našim hotelima odrađuju praktičnu nastavu, sukladno planu i programu za organizacije i izvođenje praktične nastave.

Stipendisti – osobne podatke možemo prikupljati u svrhu isplate stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za zanimanje od našeg interesa. Osobe zainteresirane za sklapanje ugovora o stipendiji mogu se prijaviti na natječaje objavljene u tu svrhu dostavljanjem traženih podataka, nakon čega se s odabranim kandidatima sklapa ugovor. Osobni podaci izabranih kandidata čuvaju se najduže 5 godina od sklapanja ugovora, dok se podaci onih kandidata koji nisu odabrani brišu po dovršetku selekcijskog postupka. Nikakvi osobni podaci se ne iznose u inozemstvo.

Jadran d.d. kao poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva sve podatke radnika u bazi radnika koja se vodi u informatičkom programu i u fizičkim dosjeima radnika. Podatci koji se prikupljaju navedeni su u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koje je objavilo ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav.

Potrebni podatci za zasnivanje radnog odnosa u pravilu su: preslika osobne iskaznice, preslika tekućeg računa ili uputa za plaćanje od banke, preslika zaštićenog računa (ako ga radnik posjeduje), OIB, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome), e-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu, (pribaviti ju u HZMO-u ili putem usluge e-Građani), Elektronički zapis obrasca porezne kartice, tzv. PK obrasca (pribaviti ga u Poreznoj upravi ili putem usluge e-Građani, osobe koje se prvi put zapošljavaju ne posjeduju elektronički zapis obrasca porezne kartice i moraju je otvoriti u Poreznoj upravi), rodni list djeteta ako je mlađe od 15 godina. Podatci o plaći, platne liste – podliježu posebnim propisima o čuvanju. U svakom slučaju svi radnici i ostale osobe u poslovnom odnosu usporedivom s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju imaju sva prava ispitanika.

7. Poslovni partneri

U svrhu kontaktiranja svojih poslovnih partnera i dobavljača, a vezano uz sklapanje i izvršenje ugovora (npr. dogovori oko preuzimanja robe i izvršavanja usluga), prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. Ime i prezime, broj službenog telefona/mobitela, e-mail adresa). Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjenje radnih zadataka.

8. Postupanje po povredama osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Jadran d.d. kao voditelj obrade izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Jadran d.d. kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Konkretne mjere zaštite detaljnije su regulirane pravilnicima i procedurama koje smo u tu svrhu donijeli.

Izmjene ove Politike privatnosti

Povremeno možemo mijenjati ovu Politiku privatnosti. Izmjene mogu biti nužne zbog izmjena zakona ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka.

Sve izmjene će bez odgađanja biti objavljene na našoj web stranici i smatrat će se da prihvaćate uvjete naše Politike zaštite podataka s prvom uporabom naše web stranice nakon izmjena. Savjetujemo Vam redovito praćenje ove stranice kako bi Vam uvijek bile dostupne najnovije informacije.

9. Google signali

Jadran d.d. na svojim web stranicama koristi značajku Google Signals, u sklopu Google Analytics sustava tvrtke Google Inc.

Time se ažuriraju postojeće značajke Google Analyticsa (izvješća o oglašavanju, remarketing, izvješća o korištenju različitih uređaja te izvješća o interesima i demografska izvješća) kako bi se pružili skupni i psudomizirani podaci, pod uvjetom da ste dopustili prilagođene oglase na svom Google računu. Primamo samo pseudomizirane podatke u obliku izvješća koje prikazuje uzorke u ponašanju korisnika.

Ova značajka je omogućena samo ako:

1)     imate Google račun

2)     ste prijavljeni na svoj Google račun kada pristupite odgovarajućoj web stranici

3)     ste uključili ste značajku "Prilagodba oglasa" na svom Google računu

Ako ne želite koristiti ovu značajku, morate deaktivirati značajku "Prilagodba oglasa" na svom Google računu - https://www.google.com/account/about/

Ono što ovo čini posebnim je to što se radi o praćenju različitih uređaja. To znači da se vaši podaci mogu analizirati na svim uređajima. Omogućavanjem Google signala podaci se prikupljaju i povezuju s Google računom. Google tako može prepoznati, na primjer, ako proizvod na našoj web stranici gledate putem pametnog telefona i tek kasnije kupite proizvod putem prijenosnog računala. Zahvaljujući aktivaciji Google signala, možemo pokrenuti cross-device remarketing kampanje koje inače ne bi bile moguće u ovom obliku.  Remarketing znači da vam našu ponudu možemo prikazati i na drugim web stranicama.

Izvještaji nam također pomažu da bolje procijenimo Vaše ponašanje, Vaše želje i interese. To nam omogućuje da optimiziramo i prilagodimo naše usluge i proizvode vama. Prema zadanim postavkama ovi podaci istječu nakon 14 mjeseci. Imajte na umu da se ovo prikupljanje podataka događa samo ako ste dopustili prilagođeno oglašavanje na svom Google računu. To su uvijek skupni i pseudomizirani podaci, a nikada podaci o pojedinačnim osobama. Na svom Google računu možete upravljati ovim podacima ili ih izbrisati.

Srpanj 2023.