Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE JADRAN D.D.

Uvodne odredbe

Korištenjem Internet stranice Jadran d.d., https://www.jadran-crikvenica.hr, , smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima korištenja internet stranice te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući odredbe o obradi podataka i pravila u vezi s kolačićima. Ukoliko se kojim slučajem ne slažete sa ovim Uvjetima korištenja, u potpunosti ste slobodni ne koristiti ovu internet stranicu. U tom slučaju informacije kao i rezervaciju/kupnju naših usluga možete dobiti/izvršiti posredstvom drugih medija.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici https://www.jadran-crikvenica.hr ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati bez izričitog pismenog pristanka Jadran d.d.

Korisnik prihvaća sve eventualne rizike koji nastaju korištenjem ove internet stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove internet stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Sadržaji na internet stranicama Jadran d.d. dostupni su samo osobama koje mogu sklopiti pravno obvezujući ugovor prema važećem zakonu, što znači da nisu dostupni maloljetnim osobama. Korištenjem ove stranice izjavljujete da ste suglasni sa korištenjem ove stranice kao i za sklapanje pravno obvezujućih odnosa za obveze koje mogu nastati korištenjem ove stranice.

Uvjeti korištenja i odricanje/ograničenje odgovornosti

Jadran d.d. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika nastale uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Jadran d.d. zadržava pravo promijeniti sadržaj internet stranice (ili uvjete korištenja ove internet stranice) u bilo kojem trenutku, bez bilo kakvih ograničenja i/ili odgovornosti. Promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj stranici.

Jadran d.d. nastoji održati sve funkcionalnosti internet stranice, no ne jamči niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice.

Informacije koje Jadran d.d. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa.

Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati no Jadran d.d. ne odgovara za sadržaj niti raspoloživost drugih stranica na koje se upućuje poveznicama.

Vlasništvo i zaštita autorskih prava

Ova internet stranica i sadržaj na ovoj internet stranici vlasništvo je Jadran d.d. i kao takva/takav zaštićena/zaštićen je autorskim pravima. Pojedini elementi mogu biti u vlasništvu trećih osoba, no u tom slučaju Jadran d.d. raspolaže pravom korištenja.

Dokumenti, podaci, informacije, fotografije i/ili video materijali te dizajn logotipa Jadran d.d. objavljeni na  stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Jadran d.d. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Jadran d.d. i/ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci, informacije, fotografije i/ili video materijali te dizajn logotipa Jadran d.d. objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske. 

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internet stranice bez dozvole smatra se kršenjem autorskih prava.

Mjerodavno pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivom pravu mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njom.