Kontakti

JADRAN d.d. za hotelijerstvo i turizam

Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica


Ured Uprave Služba za upravljanje ljudskim resursima pravnim i općim poslovima
predsjednik Uprave: mr. sc. Pero Matić
član Uprave: Marija Galjanić Sovar, dipl.oec
Tajnica Uprave: Sanja Brnjac
Tel. + 385 51 241 222
Fax. + 385 51 241 632
e-mail: uprava@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Marija Žarković Turak, dipl.iur.
Tel. + 385 51 241 222
Fax. + 385 51 241 632
e-mail: kadrovska@jadran-crikvenica.hr
Odjel za marketing i prodaju Služba hotelskih operacija
direktor: Marko Mikašinović, mag.oec.
Tel. + 385 51 241 970, 455 560
Fax. + 385 51 241 975, 241 261
e-mail: marketing@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Evelin Krajačić, dipl.oec.
Tel. + 385 51 241 222
Fax. + 385 51 241 632
e-mail: marketing@jadran-crikvenica.hr
Služba nabave i tehničkog održavanja Služba financija i računovodstva
direktorica: Melita Stipeč, univ. bacc.oec.
Tel. + 385 51 241 077
Fax. + 385 51 241 082
e-mail: nabava@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Natali Ivančić Majetić, dipl.oec.
Tel. + 385 51 241 537
Fax. + 385 51 241 349
e-mail: financije@jadran-crikvenica.hr

Hotel KAŠTEL
Frankopanska 22, 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 241 044
Fax. + 385 51 241 490
e-mail: kastel@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Natali Travaglia, dipl. ing.

Hotel ESPLANADE
Strossmayerovo šetalište 52, 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 785 006
Fax. + 385 51 785 090
e-mail: esplanade@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Alin Harambašić, dipl.oec.

Hotel OMORIKA
Milovana Muževića 20, 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 785 023
Fax. + 385 51 785 015
mob: + 385 91 414 50 74
e-mail: omorika@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Alin Harambašić, dipl.oec.

Hotel INTERNATIONAL
Ivana Skomerže 1, 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 241 324
Fax. + 385 51 241 681
mob: + 385 91 414 50 91
e-mail: international@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Natali Travaglia dipl. ing.

Hotel KATARINA
Mihovila Jeličića 14, 51266 Selce
Tel. + 385 51 764 111
Fax. + 385 51 764 091
e-mail: katarina@jadran-crikvenica.hr
direktor: Predrag Jeličić

Hotel ZAGREB
Strossmayerovo šetalište 42, 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 241 744
Fax. + 385 51 241 232
mob: + 385 91 414 51 01
e-mail: zagreb@jadran-crikvenica.hr
direktor: Tomislav Lončarić, dipl.oec.

Hotel/paviljoni AD TURRES
Kralja Tomislava 111,0 51260 Crikvenica
Tel. + 385 51 785 003
Fax. + 385 51 785 079
mob: + 385 91 414 50 75
e-mail: adturres@jadran-crikvenica.hr
direktor: Tomislav Lončarić, dipl.oec.

Hotel/paviljoni SLAVEN
Ivana Jeličića 37, 51266 Selce
Tel. + 385 51 765 451
Fax. + 385 51 765 457
mob: + 385 91 414 50 84
e-mail: slaven@jadran-crikvenica.hr
direktorica: Branka Pelić, dipl.oec.

Paviljoni/bungalovi KAČJAK
Kačjak 12, 51265 Dramalj
Tel. + 385 51 786 444
Fax. + 385 51 786 262
mob: + 385 91 414 50 95
e-mail: kacjak@jadran-crikvenica.hr
Kampiralište Kačjak
Tel. + 385 51 786 250
direktorica: Pamela Car, univ.bacc.oec.

Kamp SELCE
Jasenova 19, 51266 Selce
Tel. + 385 51 764 038
Fax. + 385 51 764 066
e-mail: kampselce@jadran-crikvenica.hr
direktor: Predrag Jeličić

Telefon

+385 51 800 480

PON-PET: 07:00-15:00

Adresa

Bana Jelačića 16,
51260 Crikvenica