Jadran Crikvenica

Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Jadran d.d. u 2016.Pravi razvoj današnje poduzeće Jadran d.d. započinje početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada ondašnje poduzeće Jadran započinje s obnovom devastiranih privatnih hotela i vila. Intenzivnom modernizacijom i razvojem ugostiteljskih objekata nastaju hotelska poduzeća 'Crikvenica', 'Esplanade', 'Therapia' i 'Villa Danica', što je predstavljalo osnovu crikveničkog turizma od 1950. godine pa sve do integracije spomenutih crikveničkih poduzeća 1964. godine u jedno jedinstveno poduzeće pod nazivom ugostiteljsko turističko poduzeće 'Jadran'.

U tom su razdoblju izgrađeni hoteli International, Mediteran, depandansa hotela Esplanade, Rivijera u Dramlju (uz hotel Danicu), itd. U hotelsko poduzeće Jadran integrirala su se i ostala samostalna poduzeća s područja općine Crikvenica, pa je tako Jadran obuhvaćao i hotele u Novom Vinodolskom i Povilama (danas hoteli na Rivijeri Novi Vinodolski) i hotele u Selcu (Varaždin, Jadranka, Esperanto, Slaven, Kamp Selce). U Crikvenici je izgrađen novi turistički kompleks Ad Turres s hotelom Omorika, ukupnog kapaciteta 1.000 kreveta, dok je na području Dramlja izgrađeno turističko naselje Kačjak. Ukupni broj kreveta tada je znatno povećan do 4.200.

Potkraj 70-tih godina prošlog stoljeća obnovljeni su hoteli Therapia, Miramare i Esplanade.

Godine 1988. hotelsko poduzeće preuzima i uređenje pavlinskog samostana, bivšeg odmarališta „Kamensko“, te ga preuređuje u jedan od bisera crikveničkog Jadrana, možda i najprepoznatljivijeg simbola crikveničkog turizma – hotel Kaštel.

Početak 90-tih godina prošlog stoljeća donosi pretvorbu Jadrana iz društvenog poduzeća u dioničko društvo Jadran d.d. 1993. godine koje posluje do 2010. godine kada se otvara stečajni postupak. Uspješnim završetkom stečajnog postupka 2014. godine Jadran d.d. ponovno postaje najmoćnija i najveća tvrtka u crikveničko-vinodolskom kraju.

Danas hotelsko poduzeće Jadran redovito obavlja djelatnost pružanja ugostiteljsko-turističkih usluga u ukupno 9 hotela i turističkih naselja, s preko 1.250 soba, odnosno 2.500 postelja u čvrstim objektima, te kampom i kampiralištem sa 1.700 mjesta.

U sastavu poduzeća nalaze se:

 • 8 hotela (Kaštel, Esplanade, Omorika, Katarina, International, Zagreb, Ad Turres i Slaven)
 • paviljona/bungalova (Kačjak)
 • kamp Selce i kampiralište Kačjak

Svi su objekti smješteni na izuzetnim lokacijama u neposrednoj blizini mora i plaža, po kojima je Crikvenica prepoznatljiva na međunarodnom turističkom tržištu. Jadran d.d. danas predstavlja osnovu razvoja crikveničkog turizma i hotelijerstva i objedinjava ono najbolje od svega – tradiciju, iskustvo i ljubazno osoblje, te nude sve što je potrebno za idealan odmor.

Osnovne informacije

 • Tvrtka: Jadran d.d.
 • Sjedište: Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica
 • Sudski registar: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040000817
 • Telefon: + 385 51 241 222
 • Fax: + 385 51 241 632
 • E-mail: info@jadran-crikvenica.hr
 • OIB: 56994999963

Žiro račun

 • PRIVREDNA BANKA: HR43 2340009 111 0722690, SWIFT: PBZGHR2X
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d.: HR39 2360 0001 1021 5014 0, SWIFT: ZABAHR2X
 • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: HR39 2402 0061 1006 2049 6, SWIFT: ESBCHR22
 • VENETO BANKA d.d.: HR92 2381 0091 1960 0213 8, SWIFT: CCBZHR2X
 • SPLITSKA BANKA d.d.: HR92 2330 0031 1526 5156 9 SWIFT: SOGEHR22

Dionice

 • Broj izdanih dionica: 49.131.669
 • Nominalna vrijednost: 10,00 kn
 • Vrijednosnica JDRN-R-B

Vlasništvo

Temeljni kapital

 • 491.316.690,00 kn

Uprava

 • mr. sc. Pero Matić (predsjednik Uprave)
 • Marija Galjanić Sovar, dipl.oec (članica Uprave)

Nadzorni odbor

 • Ivo Bašić, predsjednik
 • Ivana Pavić - zamjenica predsjednika
 • Marija Galjanić Sovar - članica
 • Sanja Medvešček - članica predstavnica radnika

Resursi

Jadran d.d. raspolaže sa hotelima Kaštel, Esplanade, Omorika, Katarina, International, Zagreb, Ad Turres i Slaven, turističkim naseljem Kačjak te kampom Selce i kampiralištem Kačjak kao i manjim ugostiteljskim objektima.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Jadran d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Jadran d.d. putem:

 • telefona na broj +385 51 241 222
 • faxa na broj +385 51 241 632
 • elektroničke pošte: informacije@jadran-crikvenica.hr
 • pošte ili donijeti osobno na adresu Jadran d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Zvjezdana Perhat, dipl. iur.

e-pošta: informacije@jadran-crikvenica.hr

tel: +385 51 241 742

fax: +385 51 241 632

Preuzimanje obrasca za pravo na pristup informacijama Jadran - zahtjev.doc

Zakon o pravu na pristup informacijama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_0...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Antikorupcijski program

Svjesni ozbiljnosti problema korupcije Drušvo Jadran d.d. Crikvenica u nastojanjima da korupciju iskorijeni iz društva kao štetnu pojavu koja narušava temeljne društvene vrijednosti donosi akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera, a rađen prema uputstvima za izradu akcijskih planova trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu koji su bili obvezni izraditi, a temeljem Antikorupcijskog programa Vlade RH donesenog 25. studenog 2009. godine.

Akcijskim planom za provođenje antikorupcijskih mjera u 2014. godini Jadran d.d. Crikvenica želi u cijelosti spriječiti moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve s ciljem nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Kako bi Društvo aktivno djelovalo na ostvarenju prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike, nalaže se aktivna suradnja svih nositelja antikorupcijskih mjera, a u svrhu ostvarenja slijedećih ciljeva:

 • Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu,
 • Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim stranama,
 • Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

Zaštita osobnih podataka

Sukladno čl. 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) Jadran d.d. dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka koji pored ostalih dužnosti vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Jadran d.d. je Marija Žarković-Turak, Bana Jelačića 16, Crikvenica, tel.: 051/21 222, e-mail: marija.zarkovic-turak@jadran-crikvenica.hr

Donacije i sponzorstva

Jadran d.d. prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je od svog osnutka uključen u različite aktivnosti koje doprinose razvitku Društva.

Iz tog razloga godišnje se formira fond sredstava iz kojeg Jadran d.d, kroz humanitarno-edukacijske projekte, podršku znanosti, kulturi i sportu, sudjeluje u brojnim projektima na dobrobit turista koji borave u Gradu Crikvenici i lokalne zajednice.

U cilju transparentnosti i davanja jednake šanse svim organizacijama koji žele aplicirati za podršku Jadran d.d, sponzorstva i donacije, Uprava Jadran d.d. donijela je Pravilnik o sponzoriranju i doniranju kojim se uređuje postupak sponzoriranja i doniranja u Jadran d.d.

Pravilnik: pravilnik o sponzorstvu i donacijama - objava.pdf

Prijavnica-sponzorstvo-2017.doc

Popis dodijeljenih donacija u 2014. godini - link

Popis dodijeljenih sponzorstava u 2014. godini - link

Popis dodijeljenih donacija u 2015. godini - link

Popis dodijeljenih sponzorstava u 2015. godini - link

Popis dodijeljenih donacija u 2016. godini - link

Popis dodijeljenih sponzorstava u 2016. godini - link

Godišnje financijsko izvješće 2014. godine

Financijski izvještaji za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora - dokument

Izvješće revizora 2014. - dokument

Godišnje financijsko izvješće 2015. godine

Financijski izvještaj za 2015. godinu - dokument

Izvješće revizora 2015. - dokument

Godišnje izvješće Uprave - dokument

Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Jadran d.d. Crikvenica

poziv-glavna-skupstina-19062017.pdf

Godišnji financijski izvještaj za 2016.

Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Jadran d.d. u 2016.

Revizorsko izvješće 2016.

U narodnim novinama br. 34/2018 objavljen je poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu JADRAN d.d.

Organizacijska shema poduzeća


Telefon

+385 51 800 480

PON-PET: 07:00-15:00

Adresa

Bana Jelačića 16,
51260 Crikvenica