REZERVACIJA

Datum dolaska:

Broj noći:

Promo kod (opcija):

Jadran Crikvenica

    Pravi razvoj današnje poduzeće Jadran d.d. započinje početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada ondašnje poduzeće Jadran započinje s obnovom devastiranih privatnih hotela i vila. Intenzivnom modernizacijom i razvojem ugostiteljskih objekata nastaju hotelska poduzeća 'Crikvenica', 'Esplanade', 'Therapia' i 'Villa Danica', što je predstavljalo osnovu crikveničkog turizma od 1950. godine pa sve do integracije spomenutih crikveničkih poduzeća 1964. godine u jedno jedinstveno poduzeće pod nazivom ugostiteljsko turističko poduzeće 'Jadran'.  

    U tom su razdoblju izgrađeni hoteli International, Mediteran, depandansa hotela Esplanade, Rivijera u Dramlju (uz hotel Danicu), itd. U hotelsko poduzeće Jadran integrirala su se i ostala samostalna poduzeća s područja općine Crikvenica, pa je tako Jadran obuhvaćao i hotele u Novom Vinodolskom i Povilama (danas hoteli na Rivijeri Novi Vinodolski) i hotele u Selcu (Varaždin, Jadranka, Esperanto, Slaven, Kamp Selce). U Crikvenici je izgrađen novi turistički kompleks Ad Turres s hotelom Omorika, ukupnog kapaciteta 1.000 kreveta, dok je na području Dramlja izgrađeno turističko naselje Kačjak. Ukupni broj kreveta tada je znatno povećan do 4.200. 

    Potkraj 70-tih godina prošlog stoljeća obnovljeni su hoteli Therapia, Miramare i Esplanade.
Godine 1988. hotelsko poduzeće preuzima i uređenje pavlinskog samostana, bivšeg odmarališta „Kamensko“, te ga preuređuje u jedan od bisera crikveničkog Jadrana, možda i najprepoznatljivijeg simbola crikveničkog turizma – hotel Kaštel. 

    Početak 90-tih godina prošlog stoljeća donosi pretvorbu Jadrana iz društvenog poduzeća u dioničko društvo Jadran d.d. 1993. godine koje posluje do 2010. godine kada se otvara stečajni postupak. Uspješnim završetkom stečajnog postupka 2014. godine Jadran d.d. ponovno postaje najmoćnija i najveća tvrtka u crikveničko-vinodolskom kraju. 

    Danas hotelsko poduzeće Jadran redovito obavlja djelatnost pružanja ugostiteljsko-turističkih usluga u ukupno 9 hotela i turističkih naselja, s preko 1.250 soba, odnosno 2.500 postelja u čvrstim objektima, te 2 autokampa sa 1.700 mjesta. 

U sastavu poduzeća nalaze se: 
 • 8 hotela (Kaštel, Esplanade, Omorika, Varaždin, International, Zagreb, Ad Turres i Slaven)
 • paviljona/bungalova (Kačjak)
 • 2 kampa (Selce i Kačjak) 
    Svi su objekti smješteni na izuzetnim lokacijama u neposrednoj blizini mora i plaža, po kojima je Crikvenica prepoznatljiva na međunarodnom turističkom tržištu. Jadran d.d. danas predstavlja osnovu razvoja crikveničkog turizma i hotelijerstva i objedinjava ono najbolje od svega – tradiciju, iskustvo i ljubazno osoblje, te nude sve što je potrebno za idealan odmor.


Osnovne informacije

 • Tvrtka: Jadran d.d.
 • Sjedište: Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica
 • Sudski registar: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040000817
 • Telefon: + 385 51 241 222
 • Fax: + 385 51 241 632
 • E-mail: info@jadran-crikvenica.hr  
 • OIB: 56994999963

Žiro račun

 • ZAGREBAČKA BANKA d.d.: HR39 2360 0001 1021 5014 0, SWIFT: ZABAHR2X
 • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: HR39 2402 0061 1006 2049 6, SWIFT: ESBCHR22
 • VENETO BANKA d.d.: HR92 2381 0091 1960 0213 8, SWIFT: CCBZHR2X
 • SPLITSKA BANKA d.d.: HR92 2330 0031 1526 5156 9 SWIFT: SOGEHR22

Dionice

 • Broj izdanih dionica: 49.077.466
 • Nominalna vrijednost: 10,00 kn
 • Vrijednosnica JDRN-R-B

Vlasništvo 

Temeljni kapital

 • 490.774.660,00 kn

Uprava

 • Dino Manestar, dipl. oec. (predsjednik Uprave)

Nadzorni odbor

 • Branko Vignjević, dipl. iur (predsjednik)
 • Marko Vukelić, dipl. iur. (zamjenik predsjednika)
 • Davorka Vukelić – Ljubobratović, mag. oec. univ. spec. oec. (članica)
 • Mirko Herceg (član)
 • Marina Cvitić (član)
Resursi

Jadran d.d. raspolaže sa hotelima Kaštel, Esplanade, Omorika, Varaždin, International, Zagreb, Ad Turres i Slaven, turističkim naseljem Kačjak te autokampom Selce i Kačjak kao i manjim ugostiteljskim objektima.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Jadran d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Jadran d.d. putem:
 • telefona na broj +385 51 241 222 
 • faxa na broj +385 51 241 632
 • elektroničke pošte: informacije@jadran-crikvenica.hr
 • pošte ili donijeti osobno na adresu Jadran d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Zvjezdana Perhat, dipl. iur.
e-pošta: informacije@jadran-crikvenica.hr  
tel: +385 51 241 742
fax: +385 51 241 632

Preuzimanje obrasca za pravo na pristup informacijama Jadran - zahtjev.doc

Antikorupcijski program

Svjesni ozbiljnosti problema korupcije Drušvo Jadran d.d. Crikvenica u nastojanjima da korupciju iskorijeni iz društva kao štetnu pojavu koja narušava temeljne društvene vrijednosti donosi akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera, a rađen prema uputstvima za izradu akcijskih planova trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu koji su bili obvezni izraditi, a temeljem Antikorupcijskog programa Vlade RH donesenog 25. studenog 2009. godine.

Akcijskim planom za provođenje antikorupcijskih mjera u 2014. godini Jadran d.d. Crikvenica želi u cijelosti spriječiti moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve s ciljem nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Kako bi Društvo aktivno djelovalo na ostvarenju prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike, nalaže se aktivna suradnja svih nositelja antikorupcijskih mjera, a u svrhu ostvarenja slijedećih ciljeva:

 1.   Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu,
 2.   Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim stranama,
 3.   Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

Donacije i sponzorstva

Jadran d.d. prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je od svog osnutka uključen u različite aktivnosti koje doprinose razvitku Društva.

Iz tog razloga godišnje se formira fond sredstava iz kojeg Jadran d.d, kroz humanitarno-edukacijske projekte, podršku znanosti, kulturi i sportu, sudjeluje u brojnim projektima na dobrobit turista koji borave u Gradu Crikvenici i lokalne zajednice.

U cilju transparentnosti i davanja jednake šanse svim organizacijama koji žele aplicirati za podršku Jadran d.d, sponzorstva i donacije, Uprava Jadran d.d. donijela je Pravilnik o sponzoriranju i doniranju kojim se uređuje postupak sponzoriranja i doniranja u Jadran d.d.

Pravilnik: pravilnik o sponzorstvu i donacijama - objava.pdf
Obrazac: prijavnica - objava1.doc
Popis dodijeljenih donacija u 2014. godini - link
Popis dodijeljenih sponzorstava u 2014. godini - link
Popis dodijeljenih donacija u 2015. godini - link
Popis dodijeljenih sponzorstava u 2015. godini - link


Godišnje financijsko izvješće 2014. godine

Financijski izvještaji za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora - dokument
Godišnji financijski izvještaj 2014 - dokument


Organizacijska shema poduzeća

Kontakt                                                                                                                                

T / + 385 51 241 970; + 385 51 455 560
E / marketing@jadran-crikvenica.hr

Ponedjeljak - petak         07:00-15:00

    

Jadran Hoteli Crikvenica - dojmovi gostiju hotela

Lijepo mjesto, dragi ljudi, lijepe uspomene i prekrasan Hotel Varaždin. 20 godina ljetovanja u Hotelu grupe osoba s invaliditetom. HVALA NA SVEMU! Lp. Darko Krtanjek Jadran Hoteli Crikvenica - dojmovi gostiju hotela
— DARKO KRTANJEK, Hrvatska ( 20.2.2016. ), Hotel Varaždin